نوشته‌هایی با برچسب "فال روزانه فروردین"

فال روزانه سه شنبه 11 فروردین 94 فال روزانه سه شنبه 11 فروردین 94

فال ,فال روزانه ,فال 11 فروردین. کد خبر: ۷۱۵۹۴. تاریخ: ۱۱ فروردین ۱۳۹۴ - ۱۱:۰۲. فال روزانه برای متولدین فروردین ماه در روز 11 فروردین 1394. نواختن موسیقی و هدایت یک نمایش با شکوه می تواند ایده ی خوبی. برای شادی امروز باشد، زیرا می خواهید دیگران را ترغیب کنید تا با شما. همگام شوند. اما صورت فلکی حمل با مریخ جنگجو در هفتمین خانه ی دیگران در. طالع شما مقابله می کند، بدین معنی که باید پیام تان را کمی ملایم تر. انتقال دهید. اگرچه موسیقی جنب و جوش به همراه می آورد، اما اگر صدا را کم. کنید تاثیرگذاری بیشتر می شود و دوستان تان مجبور نیستند که به خاطر

فال روزانه چهارشنبه 12 فروردین 94 فال روزانه چهارشنبه 12 فروردین 94

فال ,فال روزانه ,فال 12 فروردین. کد خبر: ۷۱۶۰۳. تاریخ: ۱۱ فروردین ۱۳۹۴ - ۲۰:۰۰. فال روزانه برای متولدین فروردین ماه در روز 12 فروردین 1394. اگرچه امروز ممکن است نتوانید به مدت طولانی تمرکز کنید، اما. اگر زمانی که باید تصیم بگیرید به کاربردی بودن آن تصمیم فکر کنید می. توانید در مسیر به پیش بروید. اکنون چنان قدرتی دارید که قادر هستید تپه ای. کوچک را به کوهی بزرگ تبدیل کنید و باور داشته باشید که یک ایده ی نسبتاً. خوب بهترین ایده ی ممکن است. مراقب باشید که توهم موفقیت های آن چنانی فریب. تان ندهد. واقع بین باشید و قبل از این که زمان تان را صرف نق

فال روزانه پنجشنبه 13 فروردین 94 فال روزانه پنجشنبه 13 فروردین 94

فال ,فال روزانه ,فال 13 فروردین. کد خبر: ۷۱۶۱۶. تاریخ: ۱۲ فروردین ۱۳۹۴ - ۲۳:۳۱. فال روزانه برای متولدین فروردین ماه در روز 13 فروردین 1394. می توانید کسانی را که در زندگی تان هستند به دیوانگی بکشانید،. زیرا دوست ندارید که انتظارات شان را برآورده سازید. اما پیوند امروز. خورشید و اورانوس در طالع شما نشان می دهد که بر اساس احساس قلبی تان عمل. خواهید کرد. احساسات تان را سرکوب نکنید؛ اگر این کار را بکنید، خیلی زودتر. از آن چه که فکرش را بکنید پشیمان خواهید شد. به جای این که کاری را که. دیگران فکر می کنند درست است انجام دهید، سعی کنید از نمونه ها

فال روزانه جمعه 14 فروردین 94 فال روزانه جمعه 14 فروردین 94

فال ,فال روزانه ,فال 14 فروردین. کد خبر: ۷۱۶۲۳. تاریخ: ۱۳ فروردین ۱۳۹۴ - ۱۶:۵۳. فال روزانه برای متولدین فروردین ماه در روز 14 فروردین 1394. امروز ممکن است برای دست یافتن به اهداف تان از روش همه یا هیچ. استفاده کنید، اما شاید در طول مسیر بدون این که خودتان هم متوجه شوید. احساسات کسی را خدشه دار کنید. بسیار مصمم هستید که رویاهای تان را به. واقعیت تبدیل کنید و ممکن است فراتر از آن چه که باید پیش بروید. اما در. صورتی پیشرفت می کنید که به نظرات دیگران هم احترام بگذارید. به جای این که. با فکر کردن به موفقیت های آینده زندگی کنید، از سرعت خود بکاهید

فال روزانه شنبه 15 فروردین 94 فال روزانه شنبه 15 فروردین 94

فال ,فال روزانه ,فال 15 فروردین. کد خبر: ۷۱۶۳۲. تاریخ: ۱۴ فروردین ۱۳۹۴ - ۲۰:۵۲. فال روزانه برای متولدین فروردین ماه در روز 15 فروردین 1394. امروز کمی مضطرب هستید، زیرا فکر می کنید که فرصت تان رو به. پایان است. حتی اگر برنامه های خاصی برای تعطیلات آخر هفته دارید، فعالیت. های خود را محدود کنید تا وقت کافی برای انجام امور به دست آورید. اکنون به. سادگی نمی شود به بهترین تصمیم ممکن فکر کرد، مگر این که چند قدمی از آشوب. های اجتماعی به عقب بردارید. اولویت های تان را مشخص کنید و سپس به شیوه. ای عقلانی آن ها را دنبال کنید. اگر فکر می کنید که در لحظه

فال روزانه یکشنبه 16 فروردین 94 فال روزانه یکشنبه 16 فروردین 94

فال ,فال روزانه ,فال 16 فروردین. کد خبر: ۷۱۷۳۸. تاریخ: ۱۵ فروردین ۱۳۹۴ - ۱۹:۵۹. فال روزانه برای متولدین فروردین ماه در روز 16 فروردین 1394. به فرصت ها و انتخاب های متنوعی که امروز پیش روی تان قرار می. گیرند توجه کنید و سعی نکنید با لجاجت فقط بر یکی از آن ها پافشاری کنید. اما متمرکز شدن بر آینده آن قدرها هم که فکر می کنید ساده نیست. اگرچه می. توانید چشم اندازهای جدید را بدون منحرف شدن از مسیر اصلی بررسی کنید، اما. انتخاب های پیش ر�� شما را آشفته کرده اند. ارتباط خود را با دیگران حفظ. کنید، زیرا احتمال رسیدن به اهداف تان را افزایش می دهد. هر گو

فال روزانه چهارشنبه 19 فروردین 94 فال روزانه چهارشنبه 19 فروردین 94

فال ,فال روزانه ,فال 19 فروردین ,فال روز. کد خبر: ۷۲۰۸۲. تاریخ: ۱۸ فروردین ۱۳۹۴ - ۱۹:۰۸. فال روزانه برای متولدین فروردین ماه در روز 19 فروردین 1394. اولویت های تان را مشخص کنید و انجام کارهایی را که برنامه ریزی. کرده اید از امروز شروع کنید. اگرچه مشتاق هستید که سخت تلاش کنید، اما. ممکن است همه چیز بیش از آن چه فکر می کنید طول بکشد. به دلیل تقابل خورشید. با سیاره ی کلیدی شما مریخ، امروز بسیار تیز و چابک هستید و از طرفی هم. نمی دانید که این انرژی را به کدام جهت هدایت کنید. اوضاع روابط تان کمی. وخیم است، پس از هر گونه مشاجره ای پرهیز کنید. برا

فال روزانه پنجشنبه 20 فروردین 94 فال روزانه پنجشنبه 20 فروردین 94

فال ,فال روزانه ,فال 20 فروردین ,فال روز. کد خبر: ۷۲۲۰۱. تاریخ: ۱۹ فروردین ۱۳۹۴ - ۱۸:۴۹. فال روزانه برای متولدین فروردین ماه در روز 20 فروردین 1394. امروز قابلیت آن را دارید که چیزهای زیادی به دست آورید، البته. تا زمانی که به خاطر لذت و تفریح دست از کار نکشید. خوشبختانه در حال حاضر. عبور از موانع آسان شده است، زیرا ماه به پنجمین خانه ی خود بیانگری در. طالع شما وارد شده و از خورشید تابناک در نشانه ی شما پشتیبانی می کند. اما. آن چه بیشتر اهمیت دارد عمل کردن به وعده هایی است که داده اید و جست و. جوی چیزی که شما را فوراً ارضا نماید خیلی مهم نیست.

فال روزانه جمعه 21 فروردین 94 فال روزانه جمعه 21 فروردین 94

فال ,فال روزانه ,فال 21 فروردین ,فال روز. کد خبر: ۷۲۳۰۶. تاریخ: ۲۰ فروردین ۱۳۹۴ - ۲۱:۲۵. فال روزانه برای متولدین فروردین ماه در روز 21 فروردین 1394. امروز بسیار مصمم هستید و فکر می کنید لزومی ندارد که بازی را. بر اساس قوانین از پیش تعیین شده به پیش ببرید. چیزهای زیادی در اطراف تان. اتفاق می افتد که همه به چشم قابل دیدن نیستند. ممکن است در رابطه ی کنونی. تان احساس آشفتگی کنید یا شاید هم کسی را دوست دارید که عشق و محبتی را که. نثارش می کنید به شما برنمی گرداند. حتی اگر بر خلاف ظاهر مصممی که دارید. احساس نگرانی می کنید، به هیچ وجه ناگهان چیزی ر

فال روزانه شنبه 22 فروردین 94 فال روزانه شنبه 22 فروردین 94

فال ,فال روزانه ,فال 22 فروردین ,فال روز. کد خبر: ۷۲۳۱۵. تاریخ: ۲۱ فروردین ۱۳۹۴ - ۲۰:۳۷. فال روزانه برای متولدین فروردین ماه در روز 22 فروردین 1394. حالا که ونوس بی سر و صدا از نشانه شما می‌گذرد، شما در زمینه رسیدن به. اهدافتان و یا دست یافتن به رضایت احساسی نگرانی کمتری دارید. ونوس تا 4. اردیبهشت در دوازدهمین خانه تان یعنی خانه "رویاها" می‌ماند و در این مدت. به راحتی می‌توانید به خواسته هایتان برسید. ولی الان وقت قبول کردن وضعیت. کنونی نیست. تنبلی کردن در طولانی مدت به نفعتان نخواهد بود، اما شکیبایی. پیشه کردن شانس رسیدن به موفقیت را زیاد م

فال روزانه یکشنبه 23 فروردین 94 فال روزانه یکشنبه 23 فروردین 94

فال ,فال روزانه ,فال 23 فروردین ,فال روز. کد خبر: ۷۲۴۴۴. تاریخ: ۲۲ فروردین ۱۳۹۴ - ۲۰:۱۵. فال روزانه برای متولدین فروردین ماه در روز 23 فروردین 1394. فکر می کنید که فعلاً نمی توانید به دوستان تان بگویید که. واقعاً چه می خواهید، زیرا از این می ترسید که مورد قضاوت قرار بگیرید. چندین سیاره به سوی نشانه ی شما در حرکت اند و شما را وامی دارند تا خطر. کنید و هر طور که هست احساسات تان را بروز دهید. اما نکته ی مهم این است. که به تاثیر حرف هایی که می زنید بر کسانی که دوست شان دارید توجه کنید،. زیرا ممکن است حرفی بزنید که اشتباه برداشت شود. از این که حقی

فال روزانه شنبه 29 فروردین 94 فال روزانه شنبه 29 فروردین 94

فال ,فال روزانه ,فال روز ,طالع بینی. کد خبر: ۷۳۰۳۳. تاریخ: ۲۸ فروردین ۱۳۹۴ - ۱۸:۴۶. فال روزانه برای متولدین فروردین ماه در روز 29 فروردین 1394. از این که چه اتفاقی‌ قرار است برای تان بیفتد مطمئن نیستید، به. همین دلیل به هر جا که نگاه می‌کنید فرصت‌های نا شناخته ای را می‌بینید. متاسفانه، شما آن قدر فرصت ندارید تا به همهیاین موقعیت‌های جذاب رسیدگی. کنید. بنا بر این، برای این که شاد باشید بهتر است اول اولویت‌های خود را. شناسایی کنید. امروز به نفع تان استکه سرعت انجام کارهای خود را کم کنیدو. همچنین میزان فعالیت تان را کاهش دهید؛ در این صورت نظم بخ

فال روزانه دوشنبه 31 فروردین 94 فال روزانه دوشنبه 31 فروردین 94

فال ,فال روزانه ,فال روز ,طالع بینی. کد خبر: ۷۳۲۹۴. تاریخ: ۳۰ فروردین ۱۳۹۴ - ۲۰:۱۳. فال روزانه برای متولدین فروردین ماه در روز 31 فروردین 1394. شاید امروز فکر کنید که هر چیزی ممکن است و اصلاً برای تان مهم. نیست که دیگران اهداف تان را سرکشانه بخوانند. اگرچه افکار مثبت نقش مهمی. در تقویت فرصت هایی که برای موفقیت دارید بازی می کنند، اما ممکن است اهداف. جاه طلبانه شما را از مسیر منحرف کنند. مسئولیت پذیر باشید و قدرت و کمال. تان را با پذیرفتن محدودیت هایی که دارید نشان دهید. به کارگیری عقل سلیم و. قضاوت صحیح می تواند اشتیاق تان را متعادل سازد و د

فال روزانه دوشنبه 24 فروردین 94 فال روزانه دوشنبه 24 فروردین 94

فال ,فال روزانه ,فال روز,طالع بینی. کد خبر: ۷۲۵۶۷. تاریخ: ۲۳ فروردین ۱۳۹۴ - ۲۰:۳۰. فال روزانه برای متولدین فروردین ماه در روز 24 فروردین 1394. شما امروز موجی از هیجان را درون خود حس می‌کنید، اما مسئولیت‌های قبلی. تان مانع از این می‌شود که دست به عمل بزنید. حتی در برابر فشارهای سخت. برعهده گرفتن مسئولیت‌هایتان، دوری گزیدن از خیال پردازی کمکتان می‌کند که. زودتر از موقع کارها را انجام دهید. اما مشکلاتی هم هست که نمی‌توانید. تغییرشان دهید، پس سرنوشت خود را قبول کرده و مشغول شوید. نگران نباشید؛. تفریح و سرگرمی‌هم بعد از کار به سراغتان می‌آید. فال

فال روزانه سه شنبه 25 فروردین 94 فال روزانه سه شنبه 25 فروردین 94

فال ,فال روزانه ,فال روز,طالع بینی. کد خبر: ۷۲۶۷۸. تاریخ: ۲۴ فروردین ۱۳۹۴ - ۱۹:۵۴. فال روزانه برای متولدین فروردین ماه در روز 25 فروردین 1394. تلاش‌های شما برای اینکه امروز همه چیز را با هم داشته باشید کاری عبث و. بیهوده است، به خاطر اینکه اگر موفق هم شوید باز برای تان بر عهده گرفتن. این همه کار سخت خواهد بود. این مسئله مانند یک بازی کامپیوتری است؛‌ شما. یک کار را در مقطعی به پایان می‌رسانید و سپس آنقدر برایتان پیچیده می‌شود. که باید زمان زیادی برای حل مشکلات پس ازآن صرف کنید. شاید حالا زمان این. باشد که یک سیاست جدید و بنیادی در پیش بگیرید.

فال روزانه چهارشنبه 26 فروردین 94 فال روزانه چهارشنبه 26 فروردین 94

فال ,فال روزانه ,فال روز,طالع بینی. کد خبر: ۷۲۷۷۸. تاریخ: ۲۵ فروردین ۱۳۹۴ - ۱۹:۵۷. فال روزانه برای متولدین فروردین ماه در روز 26 فروردین 1394. امروز گویی که همه احساس می‌کنند پریشان و دیوانه شده اند، و اما برعکس. شما حس می‌کنید از عقل سلیمی‌برخوردارید! اما حالا که بهرام یعنی سیاره بخت. شما به طرز احمقانه ای با اورانوس پیوند خورده است، شاید دوباره بهترین. قضاوت را در مورد واقعیت نداشته باشید. حتی شاید توجه نکرده باشید که. برخلاف جریان آب شنا می‌کنید، چرا که امروز باور کرده اید که دارای قدرتهای. فوق‌العاده هستید! با این حال درنظر گرفتن این که می

فال روزانه جمعه 28 فروردین 94 فال روزانه جمعه 28 فروردین 94

فال ,فال روزانه ,فال روز,طالع بینی. کد خبر: ۷۳۰۲۸. تاریخ: ۲۷ فروردین ۱۳۹۴ - ۲۰:۳۰. فال روزانه برای متولدین فروردین ماه در روز 28 فروردین 1394. امروز. از این که به خودتان کمی‌ استراحت بدهید احساس نگرانی می‌کنید، چون که از. نظر خودتان کار مهمی‌ انجام نداده اید که سزاوار این استراحت باشید. به. همین دلیل، به جای اینکه با دوستان تان تفریح کنید خودتان را درگیر کار‌های. تان کرده اید. البته این روحیهی وظیفه شناسی‌ شما قابل تحسین است، اما مهم. است که کمی‌ به خود استراحت داده و از نتیجه ی کارهایی که تا الان انجام. داده اید لذت ببرید. کمی‌ برای خودتان

فال روزانه یکشنبه 30 فروردین 94 فال روزانه یکشنبه 30 فروردین 94

فال ,فال روزانه ,فال روز,طالع بینی. کد خبر: ۷۳۱۷۰. تاریخ: ۲۹ فروردین ۱۳۹۴ - ۱۹:۲۸. فال روزانه برای متولدین فروردین ماه در روز 30 فروردین 1394. از این که کسی سعی کند تا شما را تحت کنترل و نظارت خود درآورد. خوشحال نمی شوید، اما امروز ممکن است که دفاع از موضع شخصی موجب شود تا. استدلال های شما به چیزی بیش از آن چه می گویید تبدیل شوند. یک اختلاف جزیی. ممکن است از دامنه ی اولیه ی آن تجاوز کرده و کشمکش بالا بگیرد، سپس روزها. یا حتی هفته ها طول خواهد کشید تا همه چیز به حالت عادی برگردد. به خاطر. داشته باشید که می توانید بدون این که نامهربان به نظر بر

فال روزانه دوشنبه 17 فروردین 94 فال روزانه دوشنبه 17 فروردین 94

فال ,فال روزانه ,فال روز,فال 17 فروردین. کد خبر: ۷۱۸۵۰. تاریخ: ۱۶ فروردین ۱۳۹۴ - ۲۱:۴۰. فال روزانه برای متولدین فروردین ماه در روز 17 فروردین 1394. به نظر می رسد که همه چیز این قدر با سرعت اتفاق می افتد که شما. حتی فرصت ندارید فکر کنید که چه کاری قرار است انجام دهید. به سختی می. توانید حرف های تان با دیگری را کامل کنید یا کاری را به اتمام برسانید،. زیرا ناگهان چیز جدید و کاملاً متفاوتی اتفاق می افتد. خوشبختانه استاد. تصمیم گیری در لحظه هستید و می توانید خیلی سریع واکنش نشان دهید. امروز به. نقشه و برنامه ریزی خاصی نیاز ندارید و همیشه می توانی

فال روزانه سه شنبه 18 فروردین 94 فال روزانه سه شنبه 18 فروردین 94

فال ,فال روزانه ,فال روز,فال 18 فروردین. کد خبر: ۷۱۹۷۲. تاریخ: ۱۷ فروردین ۱۳۹۴ - ۲۰:۲۷. فال روزانه برای متولدین فروردین ماه در روز 18 فروردین 1394. می خواهید مطمئن شوید که همه دقیقاً می دانند که در ذهن تان چه. می گذرد. اما احساس می کنید که امروز اهداف و مقاصدتان بی نتیجه می مانند. هرچه مصمم تر می شوید تا درباره ی افکارتان صحبت کنید، بیشتر نا امید می. شوید. شاید بهترین راه برای مقابله با شرایط کنونی این باشد که افکارتان را. برای خودتان نگه دارید و سعی نکنید که برخلاف جریان شنا کنید. اگر چند. روزی در بیان افکارتان صبر کنید، آن وقت آن چه می گوی

فال روزانه یکشنبه 9 فروردین 94 فال روزانه یکشنبه 9 فروردین 94

فال ,فال روزانه ,فال روز,فال 9 فروردین. کد خبر: ۷۱۵۷۴. تاریخ: ۰۹ فروردین ۱۳۹۴ - ۱۱:۳۴. فال روزانه برای متولدین فروردین ماه در روز 9 فروردین 1394. امروز قبل از این که بدانید مقصد دقیق شما کجاست، از خواب بیدار. می شوید و می بینید که بیرون در ایستاده اید. اما کمی بعد ممکن است احساس. کنید که لازم است به عقب برگردید و مسیرتان را مجدداً ارزیابی کنید. حس. درونی تان به شما می گوید چیزی اشتباه شده است و اکنون کار درستی است اگر. بخواهید به غرایزتان اطمینان کنید. بد نیست کمی از روابط اجتماعی دوری کنید. تا این که آماده ی برقراری رابطه شوید. تغییری را ک

فال روزانه چهارشنبه 5 فروردین 94 فال روزانه چهارشنبه 5 فروردین 94

فال ,فال روزانه ,فال روز. کد خبر: ۷۱۵۳۴. تاریخ: ۰۴ فروردین ۱۳۹۴ - ۱۹:۴۴. فال روزانه برای متولدین فروردین ماه در روز 5 فروردین 1394. امروز برای کنترل انرژی خود بین دو راه مختلف گیر افتاده اید. از یک طرف، کاری دارید که باید حتماً به اتمام برسد و دیگران به خاطر قول. هایی که به آن ها داده اید به شما تکیه کرده اند و می خواهند به دنبال شما. مسیر حرکت را بپیمایند. از طرف دیگر، خودتان خواسته ها و آرزوهایی دارید که. نمی توانید به راحتی از آن ها بگذرید. به جای آن که خواسته های تان را. نادیده بگیرید، سعی کنید بین افراط و تفریط تعادل را برقرار سازید. مس

فال روزانه پنجشنبه 6 فروردین 94 فال روزانه پنجشنبه 6 فروردین 94

فال ,فال روزانه ,فال روز. کد خبر: ۷۱۵۴۴. تاریخ: ۰۶ فروردین ۱۳۹۴ - ۱۰:۲۴. فال روزانه برای متولدین فروردین ماه در روز 6 فروردین 1394. امروز چیز زیادی برای گفتن ندارید، زیرا افکارتان آن قدر. پیچیده هستند که نمی توانید آن ها را به وسیله ی کلمات بیان کنید. فعلاً. هیچ علاقه ای به پیشرفت ندارید؛ ترجیح می دهید که اوقات تان را به رویا. پردازی بپردازید. هر کاری که لازم است انجام دهید تا حفظ ظاهر کنید؛ اگر. همین حالا هیچ گونه بلند پروازی در افکارتان وجود ندارد خیلی خودتان را. درگیر نکنید. قبل از این که متوجه ب��وید نیاز پیدا می کنید تا دست به کار. شوید.

فال روزانه جمعه 7 فروردین 94 فال روزانه جمعه 7 فروردین 94

فال ,فال روزانه ,فال روز. کد خبر: ۷۱۵۵۲. تاریخ: ۰۷ فروردین ۱۳۹۴ - ۱۱:۳۲. فال روزانه برای متولدین فروردین ماه در روز 7 فروردین 1394. امروز دوست ندارید که به تنهایی کارهای تان را انجام دهید، حتی. اگر معمولاً ترجیح می دهید که از بقیه جلو بزنید. اکنون زمانی است که با. سایر اعضای شبکه های اجتماعی و کل گروه احساس همبستگی می کنید. اما اگر کسی. پیدا شود که دوست نداشته باشد شما عضوی از گروه باشید، ممکن است احساس. کنید که طرد شده اید. اما دلیلی برای کینه ورزی وجود ندارد؛ اگر امروز. رویکرد مثبتی را در پیش بگیرید، فردا حس بهتری نسبت به کارها خواهید داشت

فال روزانه شنبه 8 فروردین 94 فال روزانه شنبه 8 فروردین 94

فال روزانه ,فال ,فال روز,فال 8 فروردین. کد خبر: ۷۱۵۶۲. تاریخ: ۰۷ فروردین ۱۳۹۴ - ۱۹:۰۱. فال روزانه برای متولدین فروردین ماه در روز 8 فروردین 1394. عادلانه به نظر نمی رسد اگر مجبور شوید دستور به کار ناخوشایندی. دهید که فکر می کردید قبلاً انجام شده است. با این حال اگر کسی از موضع. قدرت سوء استفاده کند، نمی توانید نگرانی های تان در این باره را نادیده. بگیرید. ممکن است وارد مبارزه ای شوید که احتمال برنده شدن تان در آن کم. است و حتی هیچ منفعت شخصی برای تان ندارد. اگر امروز تلاش کنید تا شرایط را. به نفع خودتان تغییر دهید، ممکن است سعی و تلاش تان نت

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه