ضرب المثل

ضرب المثل شاه می بخشه شیخ علی خان نمی بخشه

ضرب المثل ، ضرب المثل شاه می بخشه شیخ علی خان نمی بخشه ، پس از شاه عباس دوم پسر بزرگش “صفی میرزا” به نام “شاه سلیمان” در سال ۱۰۷۸ق بر تخت سلطنت نشست. کد خبر: ۸۲۶۰۵. تاریخ: ۰۵ مهر ۱۳۹۴ - ۱۱:۰۴. ضرب المثل ، ضرب المثل شاه می بخشه شیخ علی خان نمی بخشه ، پس از شاه عباس دوم پسر بزرگش "صفی میرزا” به نام "شاه سلیمان” در سال ۱۰۷۸ق بر تخت سلطنت نشست و مدت ۲۹ سال با قساوت و بی رحمی تمام سلطنت کرد. وی وزیر مقتدر و کاردانی داشت به نام شیخ علی خان که از سال ۱۰۸۶ تا ۱۱۰۱ق فرمانروای حقیقی ایران به شمار می رفت و چون شاه صفی خوش گذران و ضعیف النفس بود، همه ی امو

ضرب المثل شاه می بخشه ضرب المثل علی شیخ علی شاه

ادامه مطلب ...
ضرب‌المثل‌ های جالب در مورد زن در کشورهای مختلف

زن فقط یک چیز را پنهان نگاه می‌دارد آنهم چیزی است که نمی‌داند. کد خبر: ۸۱۴۲۴. تاریخ: ۱۵ شهریور ۱۳۹۴ - ۱۲:۵۰. انگلیسی:. زن فقط یک چیز را پنهان نگاه می‌دارد آنهم چیزی است که نمی‌داند. هلندی:. وقتی زن خوب در خانه باشد، خوشی از در و دیوار می ریزد. استونی:. از خاندان ثروتمند اسب بخر و از خانواده فقیر زن بگیر. فرانسوی:. آنچه را زن بخواهد، خدا خواسته است. انتخاب زن و تربوز مشکل است. بدون زن، مرد موجودی خشن و نخراشیده بود. آلمانی:. کاری را که شیطان از عهده بر نیاید زن انجام می‌دهد. وقتی زنی می‌میرد یک فقته از دنیا کم می‌شود. کسی که زن ثروتمند بگیرد آزا

ادامه مطلب ...
ریشه ضرب المثل دو قورت و نیمش باقی است

ضرب المثل ریشه ضرب المثل دو قورت و نیمش باقی است دربارۀ کسی به کار می رود که حرص و طمعش را معیار و ملاکی نباشد و بیش از میزان قابلیت و شایستگی انتظار تلطف و مساعدت داشته باشد. کد خبر: ۸۱۲۷۷. تاریخ: ۱۴ شهریور ۱۳۹۴ - ۰۷:۴۰. ضرب المثل ریشه ضرب المثل دو قورت و نیمش باقی است دربارۀ کسی به کار می رود که حرص و طمعش را معیار و ملاکی نباشد و بیش از میزان قابلیت و شایستگی انتظار تلطف و مساعدت داشته باشد. عبارت مثلی بالا از جنبۀ دیگر هم مورد استفاده و اصطلاح قرار می گیرد و آن موقعی است که شخص در ازای ��قصیر و خطای نابخشودنی که از او سرزده نه تنها اظهار ان

ریشه ضرب المثل ریشه ضرب المثل ها دو قورت و نیمش باقی است

ادامه مطلب ...
ریشه ضرب المثل عجب سر گذشتی داشتی کل علی؟

ریشه ضرب المثل عجب سر گذشتی داشتی کل علی،چون یک نفر به دقت تمام برای دیگری حرف بزند اما آخر کار ببیند که حرفش در او اثر نکرده، این مثل را به زبان می‌آورد. کد خبر: ۸۱۲۰۸. تاریخ: ۱۱ شهریور ۱۳۹۴ - ۱۱:۴۱. ریشه ضرب المثل عجب سر گذشتی داشتی کل علی،چون یک نفر به دقت تمام برای دیگری حرف بزند اما آخر کار ببیند که حرفش در او اثر نکرده، این مثل را به زبان می‌آورد. یک بابایی مستطیع شده بود و به مکه رفته بود و برگشته بود و شده بود حاجی و همه به او می‌گفتند: حاجلی (حاج علی). اما یک دوست قدیمی داشت که مثل قدیم باز به او می‌گفت: کللی (کل علی ـ کربلایی علی). م

ریشه ضرب المثل ریشه ضرب المثل ها ضرب المثل سر

ادامه مطلب ...
داستان ضرب المثل دو زاری ت افتاد

مشتریان این باجه،گاه باید در صفهای طولانی می ایستادند و در همین حال،کسی که داخل باجه ایستاده بود و برای شنیده نشدن حرفهایش در را هم می بست، علاوه برآنکه گرمای داخل کابین را تحمل می کرد. کد خبر: ۷۸۱۵۸. تاریخ: ۲۱ تیر ۱۳۹۴ - ۱۲:۲۸. مشتریان این باجه،گاه باید در صفهای طولانی می ایستادند و در همین حال،کسی که داخل باجه ایستاده بود و برای شنیده نشدن حرفهایش در را هم می بست، علاوه برآنکه گرمای داخل کابین را تحمل می کرد، از ضربه های مکرر به شیشه باجه هم در امان نبود. آنهایی که در صف ایستاده بودند، عجله داشتن شان را با چشم غره رفتن و گاهی ضربه زدن با سکه

داستان ضرب المثل ها داستان ضرب المثل

ادامه مطلب ...
ضرب المثل مشک آن است که خود ببوید،نه آنکه عطار بگوید

ضرب المثل،ضرب المثل مشک آن است که خود ببوید،نه آنکه عطار بگوید ،هر چیز باید خودش خاصیت خود را نشان دهد. با تعریف کردن و گفتن این که چنین است و چنان است، نمی توان. کد خبر: ۷۹۷۲۱. تاریخ: ۱۸ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۰:۱۳. ضرب المثل،ضرب المثل مشک آن است که خود ببوید،نه آنکه عطار بگوید ،هر چیز باید خودش خاصیت خود را نشان دهد. با تعریف کردن و گفتن این که چنین است و چنان است، نمی توان به خصوصیات و ویژگی های چیزی اضافه کرد. این مَثَل در تأکید این مطلب به کار می رود. توضیح ضرب المثل. مشک ماده معطری است که در کیسه ای کوچک و زیر شکم آهوی نر قرار دارد. مشک تازه،

مشک آن است که خود ضرب المثل عطار مشک آن است که عطار بگوید

ادامه مطلب ...
عشق در ضرب‌المثل‌های جهان

عشق در ضرب‌المثل‌های جهان, آن کس که ریاضت عشق را می‌چشد، هیچ غمی ندارد. کد خبر: ۷۶۷۴۹. تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۴ - ۰۸:۳۹. آن کس که ریاضت عشق را می‌چشد، هیچ غمی ندارد. (سیسیلی). * اگر حسادت وجود نداشت، عشق پژمرده می‌شد. (آمریکایی). * عشق مانند یک جنگ است: می‌توانی هر وقت دوست داری آن را شروع کنی، اما تمام کردنش دست خودت نیست. (اسپانیایی). * عشق، ثروت و غم چیزهایی هستند که نمی‌شود پنهان‌شان کرد. (اسپانیایی). * هرگاه فقر از یک در بیاید، عشق از در دیگر خارج می‌شود. (سوئدی). * در هر عذرخواهی، شمیم عشق نهفته است. (ولزی). * بهترین بخش خوشبختی را می‌ت

ضربالمثلهای جهان

ادامه مطلب ...
داستان ضرب المثل صد رحمت به دزد سرگردنه

ضرب المثل،داستان ضرب المثل صد رحمت به دزد سرگردنه،روزی بود، روزگاری بود. در آن روزگار، جز اسب و الاغ و شتر، وسیله ای برای سفر و رفتن از شهری به شهر دیگر وجود نداشت. کد خبر: ۷۱۱۷۲. تاریخ: ۱۱ فروردین ۱۳۹۴ - ۲۳:۰۰. ضرب المثل،داستان ضرب المثل صد رحمت به دزد سرگردنه،روزی بود، روزگاری بود. در آن روزگار، جز اسب و الاغ و شتر، وسیله ای برای سفر و رفتن از شهری به شهر دیگر وجود نداشت. راه ها پر از خطر بود. مردم گروه گروه و به صورت کاروان به سفر می رفتند تا بتوانند با دزدهایی که در پیچ و خم راه ها و گردنه های سرد و دشوار کمین کرده بودند، مقابله کنند. ی

داستان ضرب المثل ها داستان ضرب المثل ضرب المثل دزد

ادامه مطلب ...
داستان ضرب المثل زبان سرخ سر سبز را می دهد بر باد

ضرب المثل,داستان ضرب المثل زبان سرخ سر سبز را می دهد بر باد,احتیاط در سخن گفتن و پرهیز از گفتن حرفها نیشدار و خطرناک که ممکن است به قیمت جان تمام شود. کد خبر: ۷۱۱۷۴. تاریخ: ۱۲ فروردین ۱۳۹۴ - ۰۰:۰۰. ضرب المثل,داستان ضرب المثل زبان سرخ سر سبز را می دهد بر باد,احتیاط در سخن گفتن و پرهیز از گفتن حرفها نیشدار و خطرناک که ممکن است به قیمت جان تمام شود . آورده اند که …. شبی دزدی استادانه به هر طرف می تاخت . در اثنای راه گذر او بر کارگاه دیبا بافی افتاد که جامه لطیف و زیبا می بافت و انواع تکلیف در آن به کار می برد و اصناف نقشهای بدیع و صورت های دلفریب

داستان ضرب المثل ها داستان ضرب المثل داستان ضرب المثل زبان سرخ

ادامه مطلب ...
ضرب المثل بز اخفش

ضرب المثل بز اخفش،کسانی که در موضوعی تصدیق بلاتصور کنند و ندانسته و در نیافته سر را به علامت تصدیق و تأیید تکان دهند، اینگونه افراد را به "بز اخفش" تشبیه و تمثیل می کنند. کد خبر: ۷۰۳۷۷. تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۱:۵۶. کسانی که در موضوعی تصدیق بلاتصور کنند و ندانسته و در نیافته سر را به علامت تصدیق و تأیید تکان دهند، اینگونه افراد را به "بز اخفش" تشبیه و تمثیل می کنند. باید دید اخفش کیست و بز او چه مزیتی داشت که نامش بر سر زبانها افتاده است. اخفش از نظر لغوی به کسی گویند که چشمش کوچک و ضعیف و کم نور باشد. در تاریکی بهتر از روشنایی و در روز ابری و

ادامه مطلب ...
ضرب المثل سه رإس الاغ

ضرب المثل ,ضرب المثل سه رإس الاغ،می گویند مردی روستایی با چند الاغش وارد شهر شد. هنگامی که کارش تمام شد و خواست به روستا بازگردد، الاغ ها را سرشماری کرد. کد خبر: ۶۹۵۰۱. تاریخ: ۰۳ اسفند ۱۳۹۳ - ۰۹:۳۹. ضرب المثل ,ضرب المثل سه رإس الاغ،می گویند مردی روستایی با چند الاغش وارد شهر شد. هنگامی که کارش تمام شد و خواست به روستا بازگردد، الاغ ها را سرشماری کرد. دست بر قضا سه رأس از الاغ ها را نیافت. سراسیمه به سراغ اهالی رفت و سراغ الاغ های گمشده را گرفت. از قرار معلوم کسی الاغ ها را ندیده بود. نزدیک ظهر، در حالی که مرد روستایی خسته و ناامید شده بود

ادامه مطلب ...
ضرب المثلِ خر کریم را نعل کردن!

کد خبر: ۶۴۷۶۳. تاریخ: ۰۷ دی ۱۳۹۳ - ۱۱:۱۸. ایران مطلب :هر وقت کسی برای رسیدن به مقصودش رشوه یا باج و یا به اصطلاح دیگر حق و حساب بدهد با کنایه می گویند خر کریم را نعل کرده است! یعنی طرف را راضی کرد و به هدفش رسید. اما چرا این ضرب المثل به وجود آمده است؟. می دانیم که در گذشته، بیش تر پادشاهان ایران و جهان در دربار خود افراد دلقک و مسخره پیشه ای داشتند. این دلقک ها با حاضرجوابی ها و شیرین کاری ها و بخصوص متلک های نیشداری که به حاضران جلسه می گفتند شاه را می خندانیدند و موجب آرامش خاطرش می شدند! دلقک ها می توانستند به هرکس حتی شاه هرچه دلشان خواس

ادامه مطلب ...
داستان ضرب المثل اشرف خر!

ایران مطلب : افراد حریص و طماع را اشرف خر گویند . این نام و عنوان مخصوصاً به آن دسته از طعمکاران اطلاق می شود که حرص و طمع و ولع آنها سرانجام به ندامت و پشیمانی منتهی می گردد . نه خود می خورند و نه به دیگران می خورانند . نه خودشان از این رهگذر طرفی می بندند و نه آثاری که نفع و مصلحت عامه بر آن مترتب باشد بر جای می گذارند . به یک عبارت از آن همه ثروت و اندوخته فقط مظلمه و بدنامی را با خود به گور می برند . بیلان زندگی آنها را در این شعر می توان خلاصه کرد :. دیدی که چه کرد اشرف خر او مظلمه برد و دیگری زر. اکنون ببینیم اشرف کیست و چه خریت و حما

داستان ضرب المثل ها داستان ضرب المثل

ادامه مطلب ...
داستان جالب ضرب المثل لوح محفوظ است

ایران مطلب : افرادی که حافظه بسیار قوی و نیرومند داشته باشند و مطالب و محفوظات را کمتر فراموش کنند به لوح محفوظ تشبیه و تمثیل می کنند و می گویند: فلانی لوح محفوظ است. یعنی آنچه در لوح ضمیرش نقش بسته هرگز زایل و زدوده نمی شود. بدیهی است وقتی که این لوح شناخته شود ریشه و علت تسمیه آن به دست خواهد آمد. در واقع باید گفت لوح محفوظ برنامه تکوینی این جهان است که به مشیت و اراده الهی صورت تحقق و تکوین یافته است. مقدرات تمام موجودات و مخلوقات عالم با قلم صنع در این لوح ثبت و ضبط شده تا فرشتگان بتوانند در آن لوح نگاه کنند و با اطلاع و آگاهی از قضا و ق

داستان ضرب المثل ها داستان ضرب المثل ضرب المثل های جالب

ادامه مطلب ...
ضرب المثل به کرسی نشاندن حرف

ایران مطلب : رسم خواستگاری و بله‌بران در گذشته ایجاب می‌کرد که پس از آن که میان خانواده‌های عروس و داماد درباره‌ی مهریه و دیگر خرج‌های ازدواج توافق به دست می‌آمد و قباله‌ی عقد نیز نوشته می‌شد، آن گاه عروس را بزک‌کرده بر یک کرسی که در آن زمان جای نشستن مهتران و بزرگان بود، می‌نشاندند. در آن زمان از مبل و صندلی خبری نبود و کهتران نیز بر چهارپایه می‌نشستند و او را در برابر تماشای دوشیزگان و بانوان محله و آبادی قرار می‌دادند. نشستن عروس بر کرسی و نمایش او برای اهالی محل این معنی را داشت که پس خانواده‌ی عروس درخواست‌های خود را به خانواده‌ی داماد قبو

به کرسی نشاندن حرف

ادامه مطلب ...
داستان ضرب المثل مرگ می خواهی برو گیلان

ایران مطلب : در عبارت مثلی بالا که بعضی گیلان و برخی کیلان از توابع شهرستان دماوند تلفظ می کنند کلمۀ گیلان که همان استان یکم باشد صحیح و ضرب المثل بالا مربوط به آن منطقه است. موقع و مورد استفاده از این ضرب المثل هنگامی است که شخص از لحاظ تأمین و تدارک زندگی کاملاً آسوده خاطر باشد. تمام وسائل و موجبات یک زندگانی مرفه و خالی از دغدغه و نگرانی برایش فراهم باشد و هیچ گونه نقص یا نقیصه ای در امور مادی یا معنوی احساس نکند. در چنین موقع اگر باز هم شکر نعمت نگوید و حس زیاده طلبی خود را نتواند اقناع و ارضا کند دوستان و آشنایان از باب طنز یا تعریض می گ

داستان ضرب المثل ها داستان ضرب المثل ضرب المثل مرگ

ادامه مطلب ...
داستان ضرب المثل اگر گاوت خوش خوراك شد سرت را بگذار بخسب

ایران مطلب : در زمان‌های قدیم مردی بود که چهل سالش شده بود و هنوز زن نگرفته بود. کار و بارش چاق بود. گاو زراعتی، گاو شیرده، گله گوسفندی، انبار گندمی، برنجی، اسب، مال و مکنت، اسباب و اثاث خانه، خلاصه همه چی�� داشت. اما به هر مجلسی که می‌رفت و به هر جا که می‌رسید مردم عوض احوالپرسی به او می‌گفتند: «خب! کی خدا بخوا عروسی می‌کنی؟ کی می‌خوای زن بسونی بیاییم شیرینی بخوریم؟» و از این حرف‌ها. اینقدر گفتند و گفتند که مرد بیچاره برای اینکه از شر حرف مردم خلاص بشود رفت و زنی گرفت. اما بختش یاری کرد و زن شکمو و خوش خوراکی گیرش آمد! این زن عوض اینکه به کا

داستان ضرب المثل ها داستان ضرب المثل

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه