پاییز امسال تور كارگاه‌هاى آموزشى - على قمصرى - در شهرهاى مختلف برگزار مى‌شود

سرویس هنر؛ بخش موسیقی:

پاییز امسال تور كارگاه‌هاى آموزشى - على قمصرى - در شهرهاى مختلف برگزار مى‌شود - تصویر 1

علی قمصری، تور آموزشی برگزار می‌كند

پاییز امسال تور كارگاه‌هاى آموزشى «على قمصرى» در شهرهاى مختلف برگزار مى‌شود

«علی قمصری» - آهنگساز و نوازنده‌ي تار- درباره‌ي هدفش از برگزاری این کارگاه ها می‌گوید: «هدف اصلى برگزارى اين ورك شاپ‌ها ، كاهش نياز هنرجويان به استاد و ايجاد خودباورى و استقلال در يافتن مسير رو به رشد در موسيقى است. به باور من، دليل وجود سليقه‌هاى متنوع در امر آموزش، غناى موسيقى ايرانى است كه هركسى بر بخشى از آن متمركز است؛ اما اين تعدد سلايق، باعث ايجاد سردرگمى و بلاتكليفى در هنرجويان مى‌شود. از طرفى با وجود اينكه شيوه‌ي تدريس سمعى، تجربى، سينه به سينه و مكتب خانه‌اى را در انتقال ظرايف موسيقى ايران ضرورى مي‌دانم، معتقدم كه اين شيوه بدون تدريس متديك و آكادميك علمى ، شير بى يال و دم پرورش مي‌دهد.»

بخشى از ورك شاپ‌ها به كلاس خصوصى با هنرجويان پيشرفته اختصاص دارد و كلاس‌هاى فنون اجرايى، تحليل رديف و مقدمات آهنگسازى و مبانى نظرى موسيقى ايرانى به صورت گروهى انجام مي شود. این کارگاه‌ها 24 و 25 مهر ماه در شهرستان يزد، 26 و 7 مهرماه در كرمان، 5 و 6 آبان در مشهد، 9 و 10 آبان در بندرعباس، 12 و 13 آبان در شيراز، 14 و 15 آبان در اصفهان، 16 و 17 آبان در اراك، 18 و 19 آبان در بروجرد، 20 و 21 آبان در همدان، 22 و 23 آبان در كرمانشاه، 1 و 2 آذر در زنجان، 3 و 4 آذر در تبريز و 5 و 6 آذر در اردبيل انجام خواهد شد.

اختصاصی

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه