قلبم گرفته است

سرویس اندیشه جوان ایرانی؛ بخش شعر و ادبیات:

قلبم گرفته است


 

شاعر: علی اشتری

 
قلبم به یاد کوثر و زمزم گرفته است
مثل طلوع سوره مریم گرفته است
باران دیده های من از رحمت شماست
اشکم به اذن چشم تو نم نم گرفته است
آری در این هوای پر از بغض بی کسی
نام تو در محیط دلم دم گرفته است
آری خدا که خانه مشکی گزیده است
روضه برای شاه دو عالم گرفته است
چشمم به راه آمدن کاه گریه هاست
امشب دلم به یاد محرم گرفته است
دسته کجاست سینه زنش را صدا کنید
زنجیر کوچک دل من غم گرفته است
در انتهای کوچه سینه زنی کسی
با ناله های فاطمیش دم گرفته است 

 


کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه