قطعه - زندگی - با صدای - علیرضا قرایی‌منش -

سرویس هنر؛ بخش موسیقی:

[آرش نصیری - روزنامهنگار، مدیر و مجری برنامه هزار صدا ]

همین چند وقت پیش بود. مدیرکل دفتر موسیقی در جلسه مطبوعاتی کنسرت‌های کیش سخن ‌می‌گفت و علاوه بر مطالبی مرتبط با موضوع جلسه سخنان دیگری هم گفت که به فراخور آن روز و البته همین روزها پرمشتری‌ترین آن«تفکیک جنسیتی کنسرت‌ها» بود. او از «شریف و فرهنگی بودن مردم ما» گفت و اینکه آنها «خودشان مسائل را رعایت می‌کنند و باید به صورت فرهنگی با آن‌ها رفتار کرد» و اینکه«این موضوع اصلا مورد تأیید ما نیست» و بعد از «گردشگر موسیقی» گفت که «به کشور دعوت می‌شوند». از دعوت از ژان میشل ژار ب...

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه