قطعه - خاص - با صدا و ملودی - عماد طالب زاده -

سرویس هنر؛ بخش موسیقی:

[ آرش نصیری - روزنامهنگار، مدیر و مجری برنامه هزار صدا ]

اول کار از همه معذرت می خواهم. چندین نفر از دوستان نزدیک گفتند یادداشتتخیلی عصبی بود. یک بار دیگر نوشته ام را خواندم و دیدم راست می گویند، بنابر این بابت یک متن پر از تندخویی معذرت می خواهم. در یادداشتم از کلمه «لمپن» استفاده کردم و البته این عبارت را مستقیم به دکتر اباذری نسبت ندادم و گفتم «مثل یک لمپن»، اما در همین حد هم درست نبود، بنابراین از جناب دکتر یوسف اباذری و هواداران ایشان معذرت می خواهم. اینکه آن یادداشت این را برساند که بنده به یک بزرگتر و به یک استاد زحمتکش و طراز اول دانشگاه...
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه