سلام حال شما

سرویس اندیشه جوان ایرانی؛ بخش شعر و ادبیات:

سلام حال شما


 

شاعر: محسن عرب خالقی

 
هلال ماه محرم سلام حال شما
نگاه کن که مرا کشته خال شما
اگر درست بگویم تمام شب‌ها را
کنار سفره اشکیم با خیال شما
نه یک شب و دو سه شب بلکه یازده ماه است
نشسته‌ام که شود رؤیت جمال شما
تو ماه نورسی و قبل سال شصت و یکم
ندیده بود کسی قامت هلال شما
هر آن زمان که بگریی زمان باران است
که وقت گریه بود ابر دستمال شما
چه خوب می‌شود امسال را تمام دهه
تو روضه‌خوان شوی ما هم از قبال شما
که دیده‌ای چه به روز خیام آوردند
تمام گریه شوم از نگاه حال شما 

 


کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه