تخمین زمان با کارت تاروت , تخمین زمان با کارت تاروت, فال تاروت, فال و طالع بینی, کارت های تاروت, فال جدید, پیشگویی, فال ازدواج, طالع بینی فصل, آموزش فال تاروت, فال تاروت کبیر

تخمین زمان با کارت تاروت, فال تاروت, فال و طالع بینی, کارت های تاروت, فال جدید, پیشگویی, فال ازدواج, طالع بینی فصل, آموزش فال تاروت, فال تاروت کبیر
تخمین زمان با کارت تاروت

ابتدا کارت های سری بزرگ تاروت را جدا کنید و کنار بگذارید ، سپس کارت های کوچک تاروت را بُر بزنید و از روی دسته کارت هایی که بُر زده اید یک کارت بکشید.


این کارت نشان دهنده هفته و نوع کارت نشان دهنده فصل وقوع آن اتفاق میباشد ، بعنوان مثال اگر شما کارت ۳ شمشیر را انتخاب کردید به معنی وقوع اتفاق مورد نیت شما در هفته سوم فصل بهار است.

» سری شمشیر : فصل بهار     

 » سری چوب دست یا عصا : فصل تابستان  

» سری جام : فصل پاییز    

» سری سکه یا ستاره  : فصل زمستان

» کارت های شماره ۱ تا ۱۰ : هفته های اول تا دهم هر فصل را نشان میدهد

» کارت نوجوان : هفته یازدهم  

 » کارت دلاور : هفته دوازدهم

» کارت ملکه : هفته سیزدهم

 » کارت پادشاه : هفته ای که در ان یک فصل به فصل بعدی تبدیل میشود

 منبع:falgoo.net
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه