تابلویی که در بیمارستان به - مرتضی پاشایی - اهدا شد

سرویس هنربه نقل از موسیقی ایرانیان؛ بخش موسیقی:

«شهاب جعفر نژاد» طراح، تصویرساز و کاریکاتوریست بنام ایران، طرحی از چهره «مرتضی پاشایی» کشیده است که به صورت تابلو در بیمارستان به این خواننده اهدا شد.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه