بچه های یتیم جنگ ویتنام ,یتیم نواز,یتیم نوازی بعر از پدر کشی,بچه های یتیم جنگ ویتنام,عملیات خروج کودک,مطالب جالب,ایران مطلب

بچه های یتیم جنگ ویتنام

ایران مطلب :
  انتقال 3300 نفر از بچه های یتیم جنگ ویتنام به آمریکا در سال 1975
والدین این بچه ها تماما کسانی هستند که در جنگ ویتنام شمالی و جنوبی در جبهه آمریکایی ها می جنگیدند و با کمونیست مبارزه می کردند، سرپرستی می شدند.دولت امریکا در جریان سقوط سایگون از عاقبت این نوزادان بیمناک شد و آنها را در عملیات "خروج کودک"به امریکا انتقال داد.در سی ام آوریل 1975 "سایگون" که مرکز ویتنام جنوبی بود به دست نیروهای کمونیست افتاد و وحدت ویتنام تامین شد.

یتیم نواز,یتیم نوازی بعر از پدر کشی,بچه های یتیم جنگ ویتنام
منبع : yandory.com
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه