اس ام اس های پیشواز ماه محرم

OOOOاس ام اس ماه محرمOOOO
صداي دسته ي زنجيرزن، غمي در من
و شعله مي کشد اکنون جهنمي در من
شب است و از همه سو خيمه مي زند اندوه
که تا بنا شود از نو محرّمي در من

 

OOOOاس ام اس ماه محرمOOOO

 

شب اشک و شب آه و شب غم
شب دلواپسي و حزن و ماتم
ميان سينه قلبم بي قرار است
محرم آمده اي دل محرم

 

OOOOاس ام اس ماه محرمOOOO

 

زنده ماندم شب غمت آمد
 ماه شب هاي ماتمت آمد
ساعت کار گريه کردن شد
فصل باران نم نمت آمد

 

OOOOاس ام اس ماه محرمOOOO

 

راه را باز نماييد ...محرم آمد
دم بگيريد که هنگامه ي ماتم آمد
دست بر سينه نهاده ...همه تعظيم کنيد
مادري دست به پهلو، کمري خم آمد

 

OOOOاس ام اس ماه محرمOOOO

 

قدم ز روی ادب زن حریم ماتم را
کن احترام و نگه دار حرمت غم را
به اذن حضرت زهرا بیا و مُحرم شو
بپوش جامه ی احرام حج ماتم را

 

OOOOاس ام اس ماه محرمOOOO

 

از آسمان منادی ماتم رسیده است
فبک علی الحسین… محرّم رسیده است
از آسمان ببار که دل‌ها گرفته است
خون گریه کن که قافله ی غم رسیده است

 

OOOOاس ام اس ماه محرمOOOO

 

پهن شد سفره دل، بوی خدا آمده است
به تن شاه و گدا رخت عزا آمده است

 

OOOOاس ام اس ماه محرمOOOO

 

بزرگ هیئتیان را صدا کنید از نو
بساط سینه زنی دست و پا کنید از نو
ز بقچه های قدیمیِ خانه، مادرها
لباس مشکی ما را جدا کنید از نو

 

OOOOاس ام اس ماه محرمOOOO

 

خیمه، عَلم، کتیبه و پرچم بیاورید
شیون کنید شور محرم بیاورید
مِشکی کنید قامت رعنای کوچه را
پیراهن عزای مرا هم بیاورید

 

OOOOاس ام اس ماه محرمOOOO

 

عاشقان کم کم به شور و التهاب افتاده اند
بهر احیای محرم در شتاب افتاده اند
مجمر و اسپند و بیرق را فراهم کرده اند
فکر چای روضه و قند و گلاب افتاده اند

 

OOOOاس ام اس ماه محرمOOOO

 

مـردم بسـاط گـریـه و مـاتـم بیـاوریـد
وقتش شده که بیرق و پرچم بیاورید
مــردم کتـیبه هـای حـسـینیـّه نـزد کیـسـت؟
«باز این چه شورش است که...عالم» بیاورید

 

OOOOاس ام اس ماه محرمOOOO

 

بر مشامم می رسد بوی محرم ای خدا
ترسم از این است محرم را نبینم ای خدا
 شکر نعمت نعمت ام افزون کند حالا بگو
من چگونه شکر این غم را نمایم ای خدا

 

OOOOاس ام اس ماه محرمOOOO

 

ارباب صدای قدمت می آید
هنگامه اوج ماتمت می آید
ما در تب داغ و غم تو می سوزیم
چند روز دگر محرمت می آید

تهیه وگردآوری : گروه ای ام اس پرداد / منبع : کهکشان ها

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه