اس ام اس عاشقانه و زیبا - مهر 94

اس ام اس عاشقانه و زیبا - مهر 94

دستان تو آغازی است
برای دیوانگیه من


اس ام اس زیبا و عاشقانهآرام جانم
تو
سبک کدام متن عاشقانه ای
که تمام اشتیاقم
بر وزن نگاهت
نشر میشود
من هر روز کمی ازخودم را
در متنی
خرج میکنم تا ذره ای
از ” تو ” را داشته باشم


اس ام اس زیبا و عاشقانهحتی غرورم
تو را جور دیگر میخواهد
به تو که میرسد
میشکنداس ام اس زیبا و عاشقانهدوستت دارم
عمیق تر از
افتادن ماه در آغوش برکه ها
تازه تر از شروع ترد پاییز
و نرم تر از رویش رنگین کمان
در احساس خیس باران ها …
من همیشه تو را دوست خواهم داشت


اس ام اس زیبا و عاشقانهگفتی اندر خواب بینی بعد از این روی مرا…
ماه من!!! درچشم عاشق آب هست و خواب نیست


اس ام اس زیبا و عاشقانهنترس بیا
اینجا تاریک نیست
اینجا جاییست رویایی مخصوص تو
پشیمان نمی شوی
بدون ترس در آن قدم بگذار
فقط کمی ترک دارد
اینجا قلب من است


اس ام اس زیبا و عاشقانهآغوش من به نام تو باشد…گناه نیست
در اختیار تام تو باشد …گناه نیست
نزدیک تر بیا ، نفسم را احاطه کن
لب روی لب ، به کام تو باشد…گناه نیست
وقتی مرا به اسم صدا میکنی تو…واااای
احساس در کلام تو باشد…گناه نیست


اس ام اس زیبا و عاشقانه


به احمقانه ترین شکل ممکن
دلتنگ کسی هستم
که هیچ خیابانی را
با او قدم نزده ام
اما او در تمام خاطرات من راه
می رود


اس ام اس زیبا و عاشقانهﻣﻦ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ
ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺩﻟﻢ ﺭﻭﺷﻦ ﺷﻮﺩ،
ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺍﺗﺎﻗﻢ ﻫﺮ ﺷﺐ
ﺭﻭﺯ ﺷﻮﺩ،
ﺩﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﻧﮕﺮﺩ !
ﭼﺸﻢ ﺭﻭﺷﻨﯽ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻝ
ﮐﻤﯽ ﻃﻠﻮﻉ ﮐﻦ


اس ام اس زیبا و عاشقانهچشم
فراموشت میکنم !
تو فقط بگو چگونه ؟
وقتی تمام “شب” به رنگ چشمهای توست

تهیه و گردآوری : گروه اس ام اس پرداد / منبع : پرشین وی

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه